Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Etna sp. z o. o. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry, zwany dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 324500800, adres e-mail [email protected]

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, na który Pani/Pan wyraził/a w pełni dobrowolną zgodę.

3. Pani/Pana dane osobowe są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych lub do momentu realizacji zapytania kontaktowego zgłoszonego przez Panią/Pana za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych.

5. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

5.1 prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
5.2 prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia
5.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności
5.4 prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
5.5 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

Subskrypcja SMS